Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu şirketiniz tarafından, Kanunun 10. Maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.
Kişisel verilerimin şirket tarafından işlenmesine, şirket kampanyaları ve haberlerinin yeni ürün tanıtımlarının tarafıma e-posta, mesaj, SMS ve telefon yolu ile ses ve görüntü içerikli olarak
gönderilmesine onay veriyorum.